01/19/2019

Mauro mag studentenvisum aanvragen, discussie over lotgenoten start

Na wekenlange discussies over het lot van Mauro, werd uiteindelijk besloten dat hij in Nederland mocht blijven in afwachting van een studentenvisum. De komende week zal worden gepraat over een oplossing voor lotgenoten.

Mauro was een klein jongetje dat op 9 jarige leeftijd in 2003 vanuit Angola naar Nederland kwam. Hij werd door zijn moeder op het vliegtuig gezet en hij werd ondergebracht bij kennissen in Rotterdam. Deze kennissen brachten Mauro na een tijdje naar het politiebureau, omdat ze zich ook geen raad met het kind wisten.

Mauro werd daarna ondergebracht bij een pleeggezin en hij was in die tijd nog altijd illegaal in Nederland. Als in 2007 de uitspraak op zijn asielaanvraag komt, dan blijkt dat deze is afgewezen. Ook een aanvraag tot adoptie werd afgewezen, omdat Mauro nog altijd bij zijn moeder zou horen.

Het IND zou bovendien jaren geleden al een brief hebben gestuurd dat Mauro Nederland binnen 28 dagen moest verlaten. Mauro is echter nooit uitgezet en is op dit moment op 16-jarige leeftijd nog altijd in Nederland. Hij is goed geïntegreerd, heeft een Nederlandse levensstijl, houdt van voetbal en heeft onlangs zijn VMBO B gehaald.

Toch wilden de autoriteiten Mauro juist nu terugsturen naar zijn geboorteland, Angola. De zaak rondom Mauro kwam in de publiciteit en hij had geluk dat de media er met z’n alleen bovenop dook. De politiek moest zich hierdoor onder het oog van de bevolking op de zaak richten. Na veel discussiëren en afwegen kwam men tot de conclusie dat ze voor Mauro een uitzondering konden maken en dat hij in Nederland mocht blijven in afwachting van een studentenvisum. Het is nog maar de vraag of er voor lotgenoten een soortgelijke regeling kan worden getroffen.

GroenLinks heeft inmiddels aangegeven dat zij willen dat er een kinderpardon komt voor lotgenoten van Mauro. Volgens GroenLinks is het onmenselijk om deze kinderen die al jaren in Nederland verblijven terug te sturen naar hun eigen land. Zij denken bovendien dat de kinderen die een binding hebben met Nederland kunnen helpen als de vergrijzing toeslaat.

De VVD voelt hier echter niks voor en zij willen dat er een eind komt aan het feit dat minderjarige alleenstaande asielzoekers Nederland niet worden uitgezet. Ze vinden dat kinderen direct moeten worden teruggestuurd en worden opgevangen in hun eigen land. Hiervoor zou Nederland volgens internationale verdragen echter wel weeshuizen moeten bouwen in deze landen.

De zaak zal waarschijnlijk volgende week in de kamer worden behandeld, dus tegen die tijd zal er waarschijnlijk meer bekend worden over het lot van de lotgenoten van Mauro.

Laat wat van je horen

*