01/14/2019

Algemene Financiële Beschouwingen op 22 november stond in teken van de eurocrisis

Op dinsdag 22 november stonden de Algemene financiële beschouwingen in het teken van de zorgen over de toekomst van de euro en de Europese samenwerking. Algemene beschouwingen is een Nederlandse term die wordt gebruikt voor vergaderingen van een politiek orgaan zoals de Tweede kamer of een gemeenteraad.  Deze besprekingen vinden jaarlijks plaats om de plannen van het daaropvolgende jaar te bespreken.

Dit jaar stond de algemene beschouwing in het thema van de zorgen over de toekomst. De zorg om de euro is de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. In vele Nederlandse nieuwsbronnen zoals nu.nl, telegraaf en het algemeen dagblad zijn dagelijks artikelen te vinden waarin verschillende organisaties, personen of bedrijven zich zorgen maken om de financiële situatie.

Tijdens de beschouwing hebben meerdere fracties minister De Jager om een duurzame oplossing te vinden voor de actuele crisis in de Monetaire en Economische Unie.  Waarop De Jager hen verzekerde dat de het kabinet zich krachtig zal inzetten voor de versterking van de Europese governance.  VVD woordvoeder De Grave sprak namens de partij zorgen uit over de Triple A- status. Doordat Nederland een triple A- status heeft, wat inhoud dat het een financieel betrouwbaar en solide land is, zou mede door het oplopend tekort op de rijksbegroting deze status in gevaar worden gebracht. Ook de CDA- fractie heeft aangegeven zich zorgen te maken over het beleid van de financiën.

In verschillende euro landen heerst momenteel een echte kredietcrisis zoals Griekenland en Italië. Er zijn mensen die van mening zijn dat Griekenland uit de Europese Unie moet stappen om verdere schade aan andere euro- landen te voorkomen. Doordat verschillende EU landen  Griekenland financiële steun hebben geboden zijn ze daardoor zelf in zwaar weer terecht gekomen.

Laat wat van je horen

*