12/06/2018

Ontslagvergoeding voor expats

via: intermediair.nl

via: intermediair.nl

Op het moment dat je buiten je eigen schuld om gedwongen ontslagen wordt, heb je vaak recht op een ontslagvergoeding. Als je het met je werkgever niet eens wordt over de hoogte van de ontslagvergoeding, dan kun je naar de kantonrechter stappen. Om de ontslagvergoeding te kunnen berekenen gebruikt de rechter de kantonrechterformule. In deze formule worden een aantal factoren meegenomen om de hoogte van de vergoeding te bepalen. Deze factoren zijn leeftijd, aantal dienstjaren bij de werkgever, jaarinkomen en of het ontslag verwijtbaar is. Maar hoe wordt de ontslagvergoeding berekent als je als expat werkte voor de organisatie?

Gevolgen ontslag

Wanneer je als expat een aantal jaar in het buitenland bent geweest en weer terugkeert in Nederland, kan het zijn dat je werkgever je geen passende baan meer kan aanbieden. In dit geval zal hij je willen ontslaan. Daarnaast worden bij een reorganisatie expats vaak als eerste wegbezuinigd. De gevolgen voor ontslag zijn voor hen vaak erg groot. Ze hebben hun thuisland achter gelaten om een nieuw bestaan op te bouwen en ineens worden ze ontslagen. Moet je dan terugkeren? Hoe zit het met uitkeringen? En heb je recht op een ontslagvergoeding? De afvloeiingsregeling die werkgevers voorstellen is vaak gebaseerd op het Nederlandse salaris. Vaak ligt dat lager dan het salaris dat je in het buitenland ontvangt. De rechter zal echter ook kijken of de werkgever deugdelijke gronden had om de uitzending van de expat te beëindigen en of hij zich als goed werkgever heeft gedragen tegenover de expat. Wanneer de werkgever zich niet als een goede werkgever opstelt, zal dit vaak leiden tot een aanzienlijk hogere ontslagvergoeding dan de neutrale kantonrechterformule. Daarnaast kunnen ook zaken als extra sollicitaite-, en huisvestingskosten, de grote sociale gevolgen voor de werknemer (en zijn gezin) en de verslechterde positie op de arbeidsmarkt invloed hebben op de hoogte van de vergoeding.

Expatvergoedingen

Of bij de berekening alleen het basis salaris meegenomen wordt of ook de expatvergoedingen, is afhankelijk of de vergoedingen als verkapt loon gezien kunnen worden. Als de vergoedingen echter worden gezien als reële onkostenvergoedingen zullen deze niet meegenomen worden bij het bepalen van de ontslagvergoeding. De rechter kan echter ook met andere zaken rekening houden zoals het gunstige expat belastingtarief, zo blijkt uit een uitspraak uit 2009. Op de vraag welk salaris de basis moet zijn voor een ontslagvergoeding voor expats is dus geen eenduidig antwoord te geven.

Laat wat van je horen

*