12/13/2018

Echtscheiding en pensioen: de Wet VPS

Echtscheiding-kapotte-ringenDe Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) is de verdeling van het ouderdomspensioen tussen u en uw ex-partner. Het betreft hier alleen het pensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap (bron: rijksoverheid.nl).

De Wet VPS geld niet bij elke echtscheiding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie momenten van scheiding. Lees hieronder of u wel rekening moet houden met deze wet:

Pensioenverdeling bij echtscheiding na 30 april 1995

U valt onder de wet verevening pensioenrecht bij scheiding indien:

  • Uw echtscheiding na 30 april 1995 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand;
  • Uw echtscheiding van tafel en bed na 30 april definitief was;
  • Uw geregistreerd partnerschap definitief beëindigd is.

Indien u niet getrouwd ben of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan kunt u geen aanspraak maken op de Wet VPS. U kunt wel zelf afspraken laten vastleggen bij een notaris over de verdeling van de pensioenrechten. Bij veel pensioenuitvoerders is een samenlevingscontract echter wel een voorwaarde voor het opstellen van een regeling ten aanzien van de pensioenrechten.

Pensioenverdeling bij echtscheiding voor 1 mei 1995

Indien u voor 1 mei 1995, maar wel na 27 november 1981, gescheiden bent en de verdeling van uw bezittingen vond na de scheiding plaats? U valt in dit geval niet onder de Wet VPS, maar onder het pensioenarrest. Neem voor meer informatie over het pensioenarrest contact op met een gespecialiseerd advocaat of een scheidingsbemiddelaar.

Pensioenregeling bij echtscheiding voor 27 november 1981

Indien uw echtscheiding voor 27 november 1981 is uitgesproken, dan kunt u geen aanspraak maken op de pensioenrechten van uw ex-partner.

Pensioenregeling bij hertrouwen

Indien u of uw ex-partner hertrouwd, heeft dit geen invloed op de pensioenrechten. Indien u opnieuw trouwt heeft dit dus geen invloed op de pensioenrechten van uw eerdere ex-partner en vice versa.

Laat wat van je horen

*