12/09/2018

Werkgelegenheid in duurzame energiesector neemt toe

De werkgelegenheid in de duurzame energiesector groeit explosief. Sinds 2005 werken er 60 procent meer mensen in deze sector. In 2013 was de sector goed voor 45.000 voltijdbanen. Door de economische crisis in 2008 was er 3 procent minder werk in Nederland. In de duurzame energiesector was juist een stijging te zien van 24 procent. Volgens het rapport Nationale Energieverkenning (NEV) zal dit percentage alleen maar toenemen. Hier te downloaden

De NEV is opgesteld voor het Ministerie van Economische zaken door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het onderzoek geeft een overzicht van de Nederlandse energiehuishouding en de ontwikkelingen die verwacht worden tot 2030. De NEV is dit jaar voor het eerst uitgevoerd en zal elk jaar geüpdatet worden.

4139g1

Veel arbeidskrachten nodig om doelstelling te behalen

De doelstelling is dat in 2020, 14 procent van de energie duurzaam geproduceerd wordt
In het rapport wordt duidelijk dat Nederland moeite heeft om dit doel te bereiken. Dit komt onder andere omdat er een tekort is aan arbeidskrachten. Volgens Ton van Dril van Energieonderzoek Centrum Nederland kan de bouwsector hiervan profiteren. Uitzendbureau Randstad merkt ook dat er meer arbeidskrachten gevraagd worden voor de duurzame energiesector. Vooral voor de aanleg van windmolenparken zijn veel mensen nodig. Het Centraal Bureau voor Statistiek concludeert dat er veel werkgelegenheid is op het gebied van energiebesparing. Bijvoorbeeld in het plaatsen van isolatiemateriaal.

Meer aandacht voor duurzame energie

Er is in Nederland een groeiende aandacht voor duurzame energie. Dit zorgt er niet alleen voor werkgelegenheid, maar ook voor financiële groei in de duurzame sector. Tussen 2008 en 2012 werd er 12 procent meer verdiend. In opkomende landen in bijvoorbeeld Afrika en Azië is men nog meer bezig met duurzame energie dan in Nederland.