02/12/2019

Algemene Financiële Beschouwingen op 22 november stond in teken van de eurocrisis

jpg_billets-euros1212347569-c1653

Op dinsdag 22 november stonden de Algemene financiële beschouwingen in het teken van de zorgen over de toekomst van de euro en de Europese samenwerking. Algemene beschouwingen is een Nederlandse term die wordt gebruikt voor vergaderingen van een politiek orgaan zoals de Tweede kamer of een gemeenteraad.  Deze besprekingen vinden jaarlijks plaats om de plannen […]