02/13/2019

Kunnen we eigenlijk wel zonder managers?

Mieskuoro Huutajat 2008Er wordt nog wel eens laatdunkend gedaan over managers. Door de operationele laag waar zij leiding aan geven worden ze vaak gezien als simpel doorgeefluik van wat het topmanagement wil, terwijl de bovenste laag van een bedrijf ze vaak niet helemaal op waarde weet te schatten. Bij veel reorganisaties van grote bedrijven wordt er vaak dan ook flink gesnoeid in het zogenaamde middle management. Geen heel onlogische gedachte, want waarom zou de communicatie tussen top en de operationele werkvloer niet directer kunnen? Maar ook een wat te simpele gedachte, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Onverwachte resultaten

Behnam Tabrizi, professor aan de Stanford University, heeft de rol en de invloed van het middle management namelijk eens wat beter bekeken. Hierbij bestudeerde hij enkele tientallen bedrijven die zelf grote veranderingen ondergingen of voor baanbrekende innovaties in de markt zorgden. Natuurlijk waren de topbestuurders hierbij van belang, maar bij de succesvolle bedrijven bleek vooral ook het middle management een onmisbare rol te hebben. Doordat zij zich tussen de verschillende lagen van een bedrijf bewegen, hebben ze uiteindelijk de meest complete blik op de dynamiek binnen de organisatie. De resultaten leidden tot nieuwe inzichten op het gebied van leidinggeven.

Een nieuwe manier van leidinggeven

Managers die zich richtten op het verbeteren van de organisatie in plaats van het tevreden houden van hun bazen bleken de meeste positieve invloed te hebben. Bij deze stijl van leidinggeven bleek het Triple-A leadership-model het beste te passen. Bedrijven als Apple en IBM profiteerden eerder ook al van deze leiderschapsstijl, waarbij managers in directer contact staan met de top van het bedrijf en meer vrijheid hebben om zelf initiatieven te ontplooien. Managers zijn dus zeker niet zo onmisbaar als soms wordt gedacht, maar er mag binnen de meeste bedrijven nog wel eens kritisch naar de invulling van hun rol worden gekeken.

Laat wat van je horen

*